RSS

Günlük arşivler: Aralık 31, 2007

Yeni Yıla Girerken

Yeni Yıla Girerken

Her yeni yıla girerken farklı heyecanlar yaşanır. Kimi bir yaş daha büyümenin, kimi alacağı hediyenin heyecanını yaşarken, kimi de bir yaş daha yaşlanmanın hüznünü yaşar.

Çocuklar ve gençler daha çok bir yaş daha büyümenin heyecanını yaşarlar. Çocuk yaşta olanlar adam yerine konmanın hayalini veya anne ve babalarından alacakları hediyenin hayalini kurarlar. Onlar henüz ömürlerinin baharındadırlar. İçleri heyecan doludur. Sorumlukları yoktur. Hayatın yükü omuzlarına binmemiştir. Büyümek, adam olmak onların vazgeçilmez arzu ve hayalleridir. Onlar masumdurlar.

Gençler biraz daha büyüme, rüşt çağına yaklaşma veya biraz daha olgunlaşmanın sorumluluğunu hissederler. Kimi gençler de eğlenmenin, gününü gün etmenin peşindedirler. Onlar henüz sorumluluklarının bilincinde değildirler. 

Kırkını aşanlar, kısmen daha da olgunlaşmanın sorumluluğunu omuzlarında hissederken, kısmen de hayat merdiveninin iniş kısmına geçmenin, bir yaş daha yaşlanmanın hüznünü yaşarlar.

Yaşlılar, ölüme bir adım daha yaklaşmanın hüznünü yaşarlar. Ömür sayfalarından bir yaprak daha kopmuştur.

Aslında her yeni yıl ömür sayfasından bir yaprağın daha kopması demektir. Bu yönüyle yeni yıllar, çok yönlü bir muhasebe yapmanın birer fırsatları olarak algılanmalı, geçmişin muhasebesine vesile kılınmalıdır.

Her yeni yılın başında herkesin yeni planları, yeni hedefleri vardır veya olmalıdır. Bir yandan yeni yılın planları yapılırken, bir yandan da geçmiş yılın muhasebesi yapılmalıdır. Geçmiş yılın başında konan hedeflere ne oranda ulaşılıp ulaşılamadığı, yılın ne derece başarılı geçip geçmediğinin muhasebesi yapılmalıdır.

İnsanın sahip olduğu en kıymetli değerlerden biri zamandır. Parayla satın alınamaz, hibe yoluyla elde edilemez. Geçen anlar bir daha geri gelmiyor, geri de alınamıyor. Hayat su gibi akıp gidiyor. Ahiret hayatı ise bizi bekliyor.

Bir yaş daha yaşlanmaya dakikalar kalmışken ve bu gerçek de karşımızda duruyor iken, uzun gibi gözüken, ama su gibi akıp gitmekte olan bu zamanı nasıl değerlendirmeliyiz? Bu gerçekleri unutmak için  kendimizi tamamen eğlencenin kollarına bırakmak mı, yoksa biraz daha bilinçli hareket etmenin yollarını aramak mı lazım?. Aslında bu sorunun cevabı hayata nasıl baktığımıza bağlıdır.

Kimileri yaşamdan beklentilerini tamamen bu dünya hayatına bağlayarak, hayatın kısalığını da göz önünde bulundurarak ve “bu dünyaya bir daha mı geleceğim?” mantığını tersten algılayarak dünya nimetlerinden azami derecede yararlanmaya bakarlar. Bunlar bütün hayat felsefelerini haz, tat ve zevk alma üzerine kurmuşlardır. Haz veren her şeyi yaşamak, elde etmek isterler. Bunu elde etmek için de imkân bulduklarında hiçbir yasak ve engel tanımazlar, helâl ve haram mefhumlarını akıllarına bile getirmezler. Değişik yollarla devleti soymaya çalışanların, hırsızlık ve kapkaç yapanların mantığı budur. Onların Allah’a hesap verme gibi bir endişeleri yoktur. Anı yaşamaya çalışırlar. Bunların yılın muhasebesini yapmak gibi bir endişeleri yoktur.

Dünya hayatını ebedî hayata geçişin bir köprüsü olarak algılayanlar, her yaptıklarının hesabını vereceklerine inananlar; yılbaşı gecelerini eğlenerek değil, yıllık muhasebelerini yaparak geçirirler; geçen yıl boyunca nerede hata yaptıklarının, kime iyilik, kime kötülük yaptıklarının hesabını yaparlar. Rablerine, diğer insanlara ve eşyaya karşı taşıdıkları sorumluluklarını yerine getirmede ne derece başarılı olup olmadıklarının muhasebesini yapar, yeni yılı daha az hata ile geçirebilmenin hesabını yaparlar.

Bilinçli ve sorumlu öğrenci geçen yılda gereken başarıyı yakalayıp yakalamadığını, yeni yılda daha başarılı olmanın yollarını araştırmanın planını yapar.

Bilinçli ve sorumlu öğretmen kendini yenileyip yenilemediğinin, öğrencilerine gereken eğitim ve öğretimi verip veremediğinin hesabını yapar.

Bilinçli ve sorumlu tüccar hedeflediği kazancı gerçekleştirmiş mi, malına ve kazancına haram karıştırmış mı, mali sorumluluklarını yerine getirmiş mi? Bunların hesabını ve yeni yılın planlarını yapar.

Bilinçli ve sorumlu anne babalar ailelerine karşı sorumluluklarını yeterince yerine getirip getirmediklerinin; evlatlar ise,  bir yandan hayat mücadelelerini başarılı bir şekilde yürütüp yürütemediklerini, bir yandan da ana babaya ve diğer insanlara karşı sorumluklarını yerine getirip getirmediklerinin muhasebesini yaparlar.

Kısacası herkes bulunduğu konum gereği taşıdığı sorumluklarını yerine getirip getirmediğinin muhasebesini yapmalıdır.

Evet, yeni yıl geceleri bol içkilerin içilip sınırsız ve kuralsız eğlencelerin gerçekleştirildiği geceler değil, geçen yılın muhasebesinin, yeni yılın planlarının yapıldığı geceler olarak yaşanabilir.

Ayrıca yeni yıla girme, geride kalan yılı sağlıklı ve başarılı bir şekilde tamamlama fırsatını veren yüce Allah’a sonsuz şükürlerin takdim edildiği bir gece olabilir. Bu sevinç sadaka vererek, teşekkür namazı kılarak, yeni yılın geçen yıla oranla daha iyi, sağlıklı ve başarılı geçmesi için dua ederek de kutlanabilir.

Evet, bize göre yeni yıl geceleri bir mesaj algılaması, bir muhasebe fırsatı olarak değerlendirilmelidir. Ne dersiniz?…

Yeni Yılınız mutluluklarla dolu olsun.  Kalın sağlıcakla…

31. 12. 2007

Cemal AĞIRMAN

E-mail: cemalagirman@hotmail.com

            agirmancemal@gmail.com

 

 
Yorum yapın

Yazan: Aralık 31, 2007 in GÜNDEM